Skip to content

Pokud chcete nalézt tajemství Vesmíru, je ukryto v pojmech energie, frekvence a vibrace.

Nicola Tesla

SRT – Spiritual Response Therapy, zakladatelem p. Robert Detzler, který na ní pracoval od roku 1985. Jedná se o proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů, který vede k odhalení a uvolnění skrytých bloků, které nám škodí (na úrovni psychické, fyzické i mentální). Práce probíhá po napojení na Vyšší Já (soubor bytostí s vyšší úrovní vědomí). Vyčištěním bloku (programu), který nám škodí, dochází doslova k vymazání negativního energetického vzoru z našeho podvědomí a duševních záznamů.

Jsme totiž mnohem více, než jen fyzické tělo. Jsme mnohem víc, než jen vědomí sebe sama. Naše mysl se skládá ze tří složek – z vědomí, podvědomí a nadvědomí. Vědomí bývá přirovnáváno ke špičce ledovce nad hladinou, ale podvědomí je ten (na první pohled neviditelný) největší díl pod hladinou, který také nejvíce ovlivňuje a řídí naše chování, myšlení a cítění, aniž bychom si to uvědomovali.

V životě zažíváme mnoho nepříjemného, nevyhovujícího, negativně smýšlíme o různých věcech a toto vše se zapisuje do našeho podvědomí. Takzvaně “programujeme”. A právě tyto skutečnosti – programy, které si během tohoto života, ale i v průběhu CELÉ své existence nashromáždíme, vedou k našim fyzickým, mentálním, i duševním potížím – onemocněním.

Pokud lidé podstoupí terapii SRT a pak hodnotí zpětně svůj stav, mají pocit „jako by se to nikdy nestalo“. V určitých případech (těžké programy), je třeba čištění provést opakovaně (2 – 3x). Velkou výhodou na rozdíl od jiných terapií (hypnóza, regrese, apod.) je, že člověk neprochází znovu traumatizujícím zážitkem, není vyžadováno ho prožít, ani ho zpětně vyvolávat. Pouze někdy při (nebo po) čištění negativního programu může vnímat člověk krátkodobě např. mrazení, teplo, lítostivost, pobolívání hlavy či únavu. Tyto pocity trvají velmi krátce, brzy odezní. Většinou se člověk po čištění cítí lépe, volněji, radostněji – jako by z něho spadla velká tíha.

Příklady, kdy může SRT pomoci:

S lehkou nadsázkou lze říci, že se SRT se dá řešit prakticky cokoli. Vždy dochází minimálně ke zlepšení dané situace (problému), často ale i k jejich úplné eliminaci. Tato metoda nemůže nikdy ublížit.
Podstatné na ní je také to, že je kompatibilní s jakoukoli lékařskou péčí, vždy ji podporuje, lze tedy využít působení obou způsobů léčby.

-Mezilidské vztahy (zjistí, zda je pro Vás daný vztah vhodný, zlepší vzájemné vztahy osobní, rodinné či pracovní, nebo pomůže se od daných vztahů oprostit, ulehčit změnu, apod.)

-Čištění nemovitostí a jakýchkoli venkovních prostor od neobvyklých úkazů (špatný pocit v dané oblasti, dějí se tam nevysvětlitelné věci, pocit, že je tam někdo s Vámi, ničemu se tam nedaří…)

-Odstraňuje překážky v životě (nejistotu, špatnou náladu, obavy, strachy, pocit, že Vám někdo škodí, že něco nemůžete zvládnout)

-Vyčistí příčiny různých zdravotních potíží (alergie, ekzém, bolesti hlavy, ale i vážná onemocnění, která se zdají býti běžným způsobem léčby jen omezeně řešitelná, či neřešitelná)

-Zbavit se přivtělených entit a duší (nevysvětlitelná únava, ztráta nálady, radosti, negativní pocity bez důvodů)


Dle mých dlouholetých zkušeností nedoporučuji alespoň 14 dní po programu SRT využívat žádné další alternativní terapie, nemyslím tím klasické léčebné metody, pokud je podstupujete. Ty nevynechávat.
Jako druhou věc doporučuji po uskutečnění dané terapie pár dní o ní s nikým nemluvit.

SRT tabulka kyvadlo


Kvantová terapie je komplexní systém transformace, je to práce se záměrem na bázi kvantové fyziky v kvantovém poli, což je prostor, který je všude okolo nás a i my jsme jeho součástí. Vše v kvantovém poli je vyplněno tzv. částicemi světla. Vědci zjistili, že když na ně pohlížíme jako na částici, chovají se jako částice, a když na ně pohlížíme s vědomím, že jde o vlnu, začnou se částice chovat jako vlnění. A tento princip se uplatňuje v práci s tzv. kvantovou vlnou, kdy pomocí ní měníme to, co je potřeba.

Vše je energie, tedy i myšlenka. Má jen různé projevy ve formě a hustotě. Pokud terapeut pracuje s myšlenkou, navozenou v hladině alfa, vyšle vlnu záměru (tzn. jaký má být výsledek). Týká se to člověka, ale i situace, kde je třeba provést změnu. V tomto místě se přeorganizuje energie, následně i hmota. Jenže hmota jako taková reaguje přece jen pomaleji, některé výsledky nelze zaznamenat v danou chvíli, musí se do hmoty „propsat“. Někdy vidíme výsledek téměř okamžitě, či do pár hodin. Tuto metodu lze použít na cokoliv, čeho chceme dosáhnout. Jediným omezením je naše mysl (co si dovolíme či nedovolíme).
V podstatě jde o to, že vše v celém Vesmíru je propojené, proto mohou fungovat výše zmíněné metody. Lepší pochopení nám umožní Indrova síť.

Indrova síť

Veškeré informace zde uvedené mají pouze poradenský charakter.
U metod zde uvedených není potvrzeno žádné léčebné působení.
V připadě potřeby konzultujte s vaším lékařem.